Advies

Heeft u advies nodig over natuurlijk decoreren, over teelt van kerstbomen, over walnotenteelt of over combineren van bomen met landbouwgewassen en/of dieren,  dan helpen wij u graag (zie Contact).
 
Teelt van kerstbomen
Ik teel al vijfentwintig jaar kerstbomen. Aanvankelijk veel sparren (groene en blauwe) maar tegenwoordig veel nordmannen. Ik heb mijn ervaringen op papier gezet in de vorm van een boek. In dit recent (2014) verschenen boek wordt, na een stukje geschiedenis, een beschrijving gegeven van de belangrijkste boomsoorten die wij in ons land als kerstboom gebruiken. Elke soort heeft zijn typische eigenschappen. De een blijft smal, de ander wordt gauw breed. Heeft fijnspar gauw last van naalduitval, de nordmann houdt zijn naalden heel lang vast. Bij de  teelt komen heel wat zaken kijken. Niet elke grondsoort is geschikt, de bodemvoorbereiding voor het planten is belangrijk, net als het plantmateriaal en de planttijd. De plantafstand bepaalt de groeiruimte voor de bomen.
 
 
Om mooie boKerstbomen_cover kleinmen te krijgen moet er worden gesnoeid, moeten onkruid en ziektes worden bestreden en moet soms worden bemest. Op basis van mijn eigen ervaring en literatuur worden al deze aspecten behandeld. Tenslotte wordt in het boek ingegaan op de productie van kerstbomen in Europa en op de kosten en opbrengsten. Als laatste worden enkele zeer bijzondere typen kerstbomen gepresenteerd. Het boek is te bestellen via  www.anoda.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walnotenteelt 
In 2015 heb ik een boek geschreven over de walnoot: WALNOOT+ een boom voor iedereen. Van oudsher is bekend dat het eten van walnoten gezond is. Het vruchtvlees bevat goede vetten en vitamine-E. Walnoten zijn in veel verschillende producten te verwerken. Dit boek beschrijft de veelzijdigheid van de walnotenboom. Niet alleen het vruchtvlees, ook het hout, de wortel, de bast, het blad, de bolster, de schaaldelen, de tussenschotjes…..alle onderdelen kunnen worden benut. Dit levert allerlei producten op: fineer en meubelhout, olie, strooisel, kleurstof, likeur, thee, energie enz.   Het is dus de moeite waard meer walnoten aan te planten. Dit kan in de vorm van een boom op het erf of in grotere beplantingen. Er worden in ons land meer dan zeventig verschillendeW_cover rassen gekweekt, alle met hun typische eigenschappen. Voor een goede notenproductie is het belangrijk dat ze laat bloeien om niet te bevriezen door late voorjaarsnachtvorst. Ook is het van belang dat ze weinig gevoelig zijn voor ziekten. Omdat de notenproductie pas een aantal jaren jaar na aanplant echt op gang komt is het handig om tussen de notenbomen eerst een ander gewas te telen en/of dieren te houden. Ook hiervan worden in dit boek voorbeelden beschreven. Tenslotte wordt ingegaan op de kosten en opbrengsten van een notenbeplanting. Het boek kost 24 euro (inclusief verzendkosten)en is te bestellen via a.oosterbaan@planet.
 
We zijn bezig met het opzetten van een uitwisselingsnetwerk voor notenteelt (walnoten en hazelnoten). Voor meer informatie kunt hierover contact opnemen.
 
 
 
 
Landbouw met bomen
Voedselproductie waarbij veel kunstmest, chemische middelen en antibiotica ingezet moeten worden, laat steeds meer nadelen zien. Er wordt daarom gezocht naar andere, duurzamere  productiesystemen. Bomen kunnen hierbij een rol spelen omdat ze voor meerdere functies inzetbaar zijn. Bovendien ze helpen bij het dempen van de effecten van de gevolgen van klimaatverandering. Dit boek geeft 25 voorbeelden van combinaties van bomen met landbouwgewassen en/of dieren, variërend van graan met beplantingstroken tot varkens met eiken. Een goede afstemming van bomen en gewas en/of dieren betekent: 1 + 1  = meer dan 2
voorkant
 
Dit boek kost 17,95 euro en is te bestellen via www.boekenbestellen.nl